ZAPISY

Pomiar czasu zapewnia firma STARTER

Formularz zgłoszeniowy (poprzez datasport.pl)

Lista zawodników

 

Opłata startowa wynosi 30 zł. do środy 08.11.2017 r. W przypadku wpłaty po w/w terminie (dowód wpłaty przedstawiamy w biurze zawodów)

Wpłatę należy dokonać na konto: Raiffeien Bank Polska S.A.
Numer konta: 19 1750 0012 0000 0000 3683 7257 z dopiskiem
„Bieg Między Pomnikami” (w tytule imię i nazwisko zawodnika biorącego udział w biegu oraz dystans na jakim będzie startował).

  • opłata startowa w dniu zawodów wynosi 40 zł, kwotę należy uiścić w biurze zawodów, dnia 11.11.2017 r. w godz. od 10:00 do 11:30,
  • z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne i osoby powyżej 60 roku życia.