WYSTAWA „HISTORIA BIEGÓW MIĘDZY POMNIKAMI”.

Przy okazji organizowanej imprezy bardzo chcielibyśmy zrobić wystawę zdjęć przedstawiających historię ZDZIESZOWICKIEGO BIEGU MIĘDZY POMNIKAMI. Stąd mamy do wszystkich ogromną prośbę. Przesyłajcie nam jakiekolwiek archiwalne materiały dotyczące biegu. Stare fotografie, wycinki z gazet, cokolwiek co ma związek z biegiem. Będziemy bardzo zobowiązani :).

Posiadane materiały prosimy wysłać na adres poczty elektronicznej – LINK